لطفا روز مورد نظر را انتخاب کنید
ضمن آرزوی سلامتی برای شما. سامانه نوبت دهی اینترنتی هر روز ساعت 10 صبح ، جهت رزرو نوبت برای روز بعد فعال می شود. برنامه فعالیت کلینیک : روزهای زوج : شیفت صبح (ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲) و در شیفت عصر (ساعت ۱۵ الی ۲۰) روزهای فرد : شیفت صبح (ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳)