لطفا روز مورد نظر را انتخاب کنید
ضمن آرزوی سلامتی برای شما ، هر روز ساعت 10 صبح ، سامانه نوبت دهی جهت رزرو اینترنتی نوبت برای روز بعد فعال می شود. کلینیک در شیفت عصر روزهای یکشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه تعطیل می باشد. هنگام رزرو اینترنتی نوبت ، عکس نسخه سونوگرافی درخواستی توسط پزشک معالج خود را ارسال نمایید. البته اگر پزشک شما نسخه را بصورت الکترونیکی ثبت نموده است هنگام رزرو نوبت ، عکس کارت دارای کد ملی خوانا را ارسال نمایید. مراجعین محترم با توجه به شرایط سایر بیماران (اورژانسی و غیره) زمان نوبت دهی اعلام شده تقریبی می باشد